33 dni | DZIEŃ 15 | dla dzieci

Wersje skrócone - “rekolekcje dla zabieganych” (skrócona do 15 minut forma rekolekcji)