Oddanie33 z komentarzami Ks. Dominika Chmielewskiego - 33 dni - Dzień 15

Oddanie33

Dzień 15 - komentarz Ks. Dominik

W Fatimie Matka Boża przyszła i pyta nas, czy jesteśmy gotowi na życie wieczne. Czy nie straciliśmy wiary w Boga? Czy zdajemy sobie sprawę, że celem naszego życia jest niebo? Prawda jest taka, że możemy do niego nie trafić. Maryja pokazuje dzieciom piekło, pokazuje dramatyczny scenariusz Który rozgrywa się w Kościele na świecie, który, jeśli nie zostanie powstrzymany pokuta, modlitwa i umartwieniem, będzie scenariuszem końca świata zarówno dla Kościoła, jak i dla całego świata. Ostatecznie jednak zakończeniem tego dramatycznego scenariusza będzie triumf Niepokalanego Serca Maryi i Jej zwycięstwem nad rozszalałym złem.

Pierwsza tajemnica fatimska obala mit o tym, że piekło jest puste. Ludzie stracili poczucie grzechu, w związku z tym kpią z piekła jako miejsca, które jest ostatecznym przeznaczeniem tych, którzy nie przyjęli Bożego Miłosierdzia. Siostra Faustyna, która była zabrana do piekła, powiedziała: "Zobaczyłam, iż w piekle jest najwięcej osób, które w piekło nie wierzyło". To jest zatem też wielka pedagogia i pragnienie Matki Bożej, aby rzeczy ostateczne, o których tak mało dzisiaj mówimy w Kościele, na nowo pokazać. Są trzy możliwości: nasze wybory zmierzają ku niebu, ku piekłu lub karze czyśćca (które jest oczyszczeniem, Bożym Miłosierdziem, aby wstąpić do Nieba).Święta Hiacynta z Fatimy powtarzała, że “gdyby ludzie wiedzieli czym jest wieczność, uczyniliby wszystko, żeby zmienić swoje życie.

Najwięcej emocji budzi trzecia tajemnica fatimska, która jest scenariuszem w momencie, gdy ludzie nie odpowiedzą na wezwania Matki Bożej do nawrócenia, pokuty, rozszerzenia nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca na całym świecie. Matka Boża powiedziała, że jeśli świat się nie nawróci, przyjdzie jeszcze straszniejsza wojna niż I Wojna Światowa, co nastąpiło dwadzieścia dwa lata później. Matka Boża mówi, że jeśli świat się nie nawróci, jeśli Rosja nie zostanie Jej poświęcona, to Ojciec Święty będzie bardzo cierpiał, a Kościół będzie prześladowany. Trzecia tajemnica fatimska pokazuje scenariusz tego co się wydarzy, jeśli Kościół i świat nie odpowiedzą na wspomniane wezwania Matki Bożej. Z perspektywy czasu widzimy, że nie nastąpiła ogólnoświatowa pokuta, że coraz mniej mówi się o niej, chociaż Matka Boża i Anioł wzywają w Fatimie po trzykroć: ,Pokuta, Pokuta, Pokuta!". Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi nie zostało rozpropagowane w całym Kościele. Raptem tylko trzy episkopaty oficjalnie je zaaprobowały. Rosja-czy została imiennie poświęcona? Nigdy nie stała poświęcona imiennie przez papieża, wraz ze wszystkimi biskupami. Do dzisiaj trwa spór czy Matka Boża przyjęła to poświecenie Ojca Świętego Jana Pawła II z 1984 r.a jeżeli tak, to w jakim stopniu,na ile zgodnie z poleceniem Matki Bożej i czy nie było już za późno, wszak Matka Boża prosiła o poświęcenie Rosji w 1925 roku. Generalnie rzecz biorąc, Kościół i świat nie odpowiedzieli na wezwania Maryi z Fatimy tak, jak Ona o to prosiła. W związku z tym najprawdopodobniej idziemy w kierunku tego scenariusza, który jest nam zarysowany poprzez trzecią tajemnicę fatimską, czyli: wielkie cierpienie Kościoła, prześladowanie Ojca Świętego i jego śmierć męczeńską na sam koniec oraz nieprawdopodobne prześladowanie chrześcijan na całym świecie. I krew tych męczenników, którą zbierają aniołowie pod krzyżem, aby dać siłę i moc innym do kroczenia do nieba. Można powiedzieć tak: trzecia odsłona tajemnicy jest warunkowa, jeśli świat się nawróci, jeśli nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi rozpali się w całym Kościele, jeśli podejmiemy osobistą i ogólnoświatową, czy też ogólnokościelną pokutę. Wtedy Matka Boża nas uratuje. Natomiast jeśli ten scenariusz "A” nie zrealizuje się, wtedy czeka nas scenariusz "B”, który jest związany z Wielkim Uciskiem, jakiego nie było od początku, nieprawdopodobnym cierpieniem Kościoła, chrześcijan, ale też całego świata, który będzie wstrząśnięty katastroficznie tak jak nigdy wcześniej.