Oddanie33 z komentarzami Ks. Dominika Chmielewskiego - 33 dni - Dzień 19

Oddanie33

Dzień 19 - komentarz Ks. Dominik

Odkryć tajemnicę Maryi... W ten sposób czynimy zadość życzeniu samej Matki Bożej, która w Fatimie powiedziała do s. Łucji: "Jezus pragnie, abym była bardziej znana i miłowana". Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne jest to wezwanie, ponieważ trudno jest kochać kogoś, kogo tak naprawdę nie znasz. Fascynujące jest poznawanie kogoś, kto jest w jakiś sposób tajemnicą dla mnie. Każdy z nas jest tajemnicą, nawet dla samego siebie. Jeśli tak, to kim jest Maryja? To największa tajemnica Boga, ukryta
dla każdego z nas odkrywana przez Ducha Świętego w czasach ostatecznych na całym świecie.

Kiedy nadeszła pełnia czasów, zaczęło się odkupienie. Triumf nad Lucyferem rozpoczął się w momencie pojawienia się na świecie Maryi, jako Niepokalanej, czyli nieskażonej żadnym grzechem. To tajemnica Niepokalanego Poczęcia. Maryja jest Niepokalanie Poczęta, ale Niepokalane Poczęcie to nie jest Maryja. Tę tajemnicę ukazują objawienia w Lourdes małej Bernadecie Soubirous, gdzie Matka Boża objawia się jako Niepokalane Poczęcie, a tak może o sobie powiedzieć jedynie Duch Święty. Bernadetta nazwała to niesamowite zjawisko: ,,To, co kojarzy się z Księgą Rodzaju, gdzie użyto słów: ,,Ono zmiażdży ci głowę". Gdy po objawieniach Bernadetta biegła do miejscowego proboszcza, wciąż powtarzała: »Ja Jestem Niepokalane Poczęcie. Ja Jestem Niepokalane Poczęcie". Słowami: »Ja Jestem” przedstawił się Jahwe Mojżeszowi w postaci krzewu, który płonie, a nie spala się. Drzewo, jako symbol krzyża, ogień - symbol Ducha Świętego, Maryja, jako pełna łaski, w której ogień Trzeciej Osoby Boskiej pali się nieustannie. Zanim Bernadetta zobaczyła prześliczną Dziewczynę, usłyszała szum gwałtownego wiatru, który poruszał liśćmi drzewa-krzewu przy skale. Szum gwałtownego wiatru - Duch Święty. Ze skały wytrysnęły strumienie wody, tworząc źródełko, które do dziś ma cudowną moc leczenia chorych. O kim mówi Jezus, wołając, że strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza? O Duchu Świętym. A kto jest skałą, jeśli nie Jezus Chrystus.