Oddanie33 z komentarzami Ks. Dominika Chmielewskiego - 33 dni - Dzień 20

Oddanie33

Dzień 20 - komentarz Ks. Dominik

Po zesłaniu biblijnego potopu odnowienie ludzkości miało nastąpić przez ród Noego, który nie skalał się współpracą z demonami. Noe buduje arkę i ratuje przed potopem swój ród wierny Jahwe. Noe jest figurą Ducha Świętego, budującego Arkę, czyli Maryję. Proroctwo zakodowane w tym symbolu, jak ziarnko gorczycy w ziemi, stanie się zrozumiałe w czasach ostatecznych w pełni. Noe - Duch Święty buduje Arkę -Maryję, po to, aby uratować przed światowym potopem grzechu ciemności, odstępstwa,
zdrady, niewierności i buntu przeciw Bogu tych, którzy chcą być Bogu wierni do końca. Matka Boża we wszystkich zakątkach świata zbiera swoich wiernych, aby uratować ich przed potopem, który zagraża światu. Niestety, po potopie moc grzechu pierworodnego, czyli buntu przeciwko Bogu, zaczęła się z nową siłą rozprzestrzeniać, ale równocześnie Jahwe zaczyna przez swoich proroków przygotowywać ludzkość na pojawienie się Mesjasza, który jako Syn Boży przyjmie naturę człowieka, nieskażoną przez najmniejszy grzech. Jahwe, dając zapowiedź Mesjasza, daje równocześnie zapowiedź Jego Matki.W Protoewangelii, czyli tej pierwszej Ewangelii - Dobrej Nowinie z Księgi Rodzaju, szatan usłyszał proroctwo o Niewieście, o tym, że Ona i Jej potomstwo zmiażdży go.

Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich pisze o zapowiedziach pojawienia się Matki Bożej, ale też o tym, co działo się w świecie niewidzialnym w momencie, kiedy Maryja się urodziła. ,,Poznałam, że w sposób nadnaturalny Maryi objawiono wszystkie błogosławieństwa, cierpienie i los, który Ją czeka. Pouczono Maryję o nieskończonych tajemnicach, jednak była i pozostała dzieckiem. Jej wiedzy nie jesteśmy w stanie pojąć, ponieważ nasza wiedza wyrosła na drzewie poznania. Ona wiedziała o wszystkim w zupełnie nowy sposób. Widziałam, że w chwili, w której urodziła się Maryja, oznajmiono to starożytnym patriarchom w Szeolu. I zobaczyłam szczególnie Adama i Ewę, przepełnionych niewypowiedzianą radością, że spełniła się dana w Raju obietnica Jahwe”. Bł. Anna Katarzyna mówi też o poruszeniu w naturze i w ludziach, w momencie narodzin Maryi: ,,Widziałam wielkie, radosne poruszenie w naturze we wszystkich zwierzętach i w sercach wszystkich dobrych ludzi. W grzesznikach natomiast obudził się wielki lek i skrucha. Szczególnie w okolicy Nazaretu widziałam wielu opętanych uciekających w dzikim szale, a demony ryczały z nich: ,,Musimy uciekać, musimy się stąd wydostać”.