Oddanie33 z komentarzami Ks. Dominika Chmielewskiego - 33 dni - Dzień 22

Oddanie33

Dzień 22 - komentarz Ks. Dominik

Szatan straszliwie boi się prawdy o Niepokalanym Poczęciu, bo ta tajemnica ma go zmiażdżyć na całą wieczność. Bóg ukrył się w Maryi. On jest Bogiem ukrytym, który pragnie, abyśmy Go szukali z całego serca, ze wszystkich sił i z całej duszy. Żeby nie przerażać nas swoją Wszechmocą i Majestatem, ukrywa się w najpiękniejszym Raju, jaki sobie stworzył - w Maryi, nieskończonej czułości, pochylającej się nad każdym z nas, abyśmy się Boga już się nie bali. Najwięksi grzesznicy przestają się trwożyć, kiedy otrzymują Boga z rąk Maryi, Tej najbardziej delikatnej, najpiękniejszej, najczystszej i najłagodniejszej Istoty ludzkiej, jaka chodziła po ziemi. Otrzymują z Jej rak Boga szczególnie ci, którzy mają problem z uwierzeniem, że są przez Niego kochani, i którzy się Go lękają.Maryja cała jest spojrzeniem, uśmiechem, słuchem, dłońmi, słowami, radością ukrytego w Niej Boga. Jest Jego czułością. Jest Jego delikatnością, Jego przebaczeniem, Jego odkupieniem. Ona jest Tą, przez którą On przychodzi na świat. Jego miłość dla ciebie i dla mnie, dla każdego z nas przyjmuje postać Niepokalanego Poczęcia. Ojciec Niebieski troszczy się o powrót do przyjaźni z Nim w Niewieście i Jej pоtomstwie. Dlatego naszym zadaniem jest zamieszkać w Maryi - w Jej Sercu, w Jej Łonie i w Jej ramionach. To właśnie Ona, otwierając ramiona dla ciebie, pokazuje ci w najpiękniejszy sposób Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jeśli jesteś w Niej - żyjesz w Niej, a przecież każdy z nas jest stworzony na wzór świątyni i każdy z nas jest mieszkaniem Trójcy Świętej od dnia chrztu świętego. Kiedy żyjesz w Maryi, żyje w tobie Trójca Święta. Nikt nikomu nie przeszkadza i nikt nikogo nie zasłania.