Oddanie33 z komentarzami Ks. Dominika Chmielewskiego - 33 dni - Dzień 3

Oddanie33

Dzień 3 - komentarz Ks. Dominika

Maryja jest Kecharitomene, czyli pełna łaski od początku. Św. Łukasz napisał, że Duch Święty okrył Kecharitomene obłokiem mocy. Apostoł użył w tym kontekście słowa episkiadzein, które jest greckim odpowiednikiem słowa użytego w Starym Testamencie, we fragmencie mówiącym o tym, jak Obłok Chwały okrył Arkę Przymierza. W starotestamentowym opisie czytamy, że Boża chwała (w postaci Obłoku Chwały) okryła Arkę Przymierza. Co znajdowało się w Arce Przymierza? Dekalog, który Mojżesz otrzymał na Górze Synaj, manna zebrana na pustyni i laska arcykapłana Aarona. Arka przymierza była tak święta, przeniknięta Bożą obecnością i chwałą, że jeśli ktoś przypadkowo dotknął tego Najświętszego Przedmiotu, padał martwy. W czasie niewoli babilońskiej Arka Przymierza zaginęła, co było sytuacją tragiczną, bo przecież Bóg obiecał Mojżeszowi, że przy Arce będzie wysłuchiwał każdej modlitwy, będzie dawał każde błogosławieństwo. Jak niesamowita jest ta pedagogia Boża - Stwórca pozwolił, aby tamta Arka zniknęła, ponieważ nie była już potrzebna. Zapowiadała przyjście najpiękniejszej Arki o imieniu Kecharitomene, która nosiła w sobie Jezusa Chrystusa, Najwyższego Arcykapłana. W sposób doskonały wypełnił On mojżeszowe prawo i ustanowił nowe - już nie na Górze Synaj, lecz na Górze Kalwarii, wieczne przymierze między Bogiem a człowiekiem. Zostawił też siebie jako mannę, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, w każdym tabernakulum i na każdej Eucharystii. Stał się pokarmem, który daje nam życie wieczne już na ziemi. Starotestamentalna Arka Przymierza jedynie zapowiadała Maryję, która wszędzie gdzie się objawia, mówi o tym, że pragnie, abyśmy zamieszkali w Jej Niepokalanym Sercu, czyli Arce, okryci Obłokiem Chwały, ale też weszli do Jej Serca, jak do arki wybudowanej przez Noego, żeby mogła uratować nas przed potopem grzechu i zła zalewającego świat.Maryja zaprasza cię, aby Jej Niepokalane Serce stało się twoim domem.

Maryja jest pełna łaski. Ona jest, jak mówi o Maryi siostra Lucja z Fatimy, Matka nowego pokolenia, podobnie jak była Nowym Drzewem Życia, zasadzonym przez Boga w rajskim ogrodzie świata, aby wszystkie dzieci mogły się żywić jego owocami, czyli każdą łaską. A najpiękniejszym owocem Jej życia jest Jezus. Tak przecież mówi Anioł Gabriel w zwiastowaniu.