Oddanie33 z komentarzami Ks. Dominika Chmielewskiego - 33 dni - Dzień 33

Oddanie33

Dzień 33 - komentarz Ks. Dominik

Jak ważne, abyśmy zrozumieli, że toczy się potężna walka o to, żeby odebrać Ci Maryję z twojego życia duchowego i serca, odebrać Tą, która ma pełną moc miażdżenia dzieł szatana w twoim życiu. Pamiętam wspomnienia pewnego egzorcysty, któremu demon złożył propozycję, mówiąc: "Zabiorę ciwszystkie obsesyjne, dręczące pokusy nieczystości, którymi ciebie nieustannie atakuję, ale przestań o Niej mówić”。 Jak demonowi bardzo zależy, by nie wspominać nic o Maryi.A kiedy Niepokalana jest nieznana, to trudno ją pokochać, bo jak można szczerze pokochać kogoś, kogo się nie zna. Jest odległa. Pamiętam nieznajomość Maryi sprzed mojego nawrócenia, kiedy wydawała mi się Ona wielką Królową gdzieś na chmurce, w Królestwie Niebieskim, na tronie, z berłem w ręku, która przygląda się naszemu życiu na ziemi, ale jest tak odległa, tak eteryczna, wzniosła i majestatyczna, że nie ma wpływu na nic, bo jest daleko. Jak bardzo się myliłem. Kiedy zacząłem Ją poznawać przez doświadczenie swojego serca, bardzo osobistego z Nią, zobaczyłem, jak Ona jest niesłychanie blisko, jak Ona jest zwyczajna w tym wszystkim, co my często usiłujemy uczynić w Niej nadzwyczajnego. Tymczasem, Ona jest tak niesamowicie zwyczajna w naszym zwyczajnym życiu, do tego stopnia, jakby chciała zdjąć koronę, przebrać się, by wyglądać jak przeciętna współczesna dziewczyna, wejść do twojego życia, jechać z tobą do pracy, na zakupy, sprzątać, przygotować obiad. Ona kocha ukrycie, miłuje skromność. Maryja jest cała uczyniona z pokory. Kiedy spotkałem jedną z wizjonerek w Medjugorie, która widzi Maryję codziennie, zapytałem: ,,co jest takiego charakterystycznego, kiedy Maryja przychodzi do Ciebie?”.. Widząca odpowiedziała, że najbardziej zdumiewa ją pokora Maryi. ,,Polega ona na tym, że kiedy Matka Boża przychodzi do mnie, to mam wrażenie, że ja jestem królową wszechświata, a Ona jest mną'. Jej pokora miażdży demona.

Moc Maryi rozbłyśnie szczególnie w czasach ostatecznych, kiedy szatan będzie atakował Jej pietę, czyli Jej wierne dzieci, które Ona przygotowuje do walki z nim. W oczach świata będą oni prześladowani, mali i poniżeni, jak pięta w stosunku do całego ciała, ale w zamian otrzymają niezwykłe bogactwo łaski Bożej, które Maryja rozdawać będzie z wielką obfitością. Jestem pewien, że żyjemy w czasach, które są czasami formowania się pokolenia zrodzonego z Niewiasty w mocy Ducha Świętego, kształtowanego po to, aby zmiażdżyć szatana, aby w sposób niesamowity przyczynić się do triumfu Niepokalanego Serca Maryi na całym świecie. Ciekawe, że ci święci nie będą takimi świętymi, o których czytamy na przestrzeni pokoleń. Będą to święci charakteryzujący się dziecięctwem Bożym. Ukryci w Maryi,niewidzialni nawet dla szatana. Alicja Lenczewska, mistyczka mówiła, że Jezus przekazał jej, iż dzisiejsze pokolenie nie jest w stanie kultywować szkół duchowości jednoczenia się z Bogiem, jakie były na przestrzeni wielu pokoleń. Asceza, umartwianie, doskonalenie duszy i ciała, metody mistycznego jednoczenia się z Bogiem, metody pokutne - dla dzisiejszego pokolenia są wręcz niemożliwe do naśladowania. To pokolenie jest tak poranione i słabe, że nie jest w stanie naśladować wielkich świętych z poprzednich epok. Dlatego, to dla nich przygotowano dziecięctwo Boże ukryte w Maryi. Można przyjąć to z niedowierzaniem: "Jak ja mogę być wybrany na świętego, który przyczyni się do triumfu Niepokalanego Serca Matki Bożej? Kim jestem?” Właśnie ty masz do tego predyspozycje, dlatego, że jesteś tak słaby i tak bardzo poraniony, że jedynie w Maryi, przez Nią i w Niej możesz dokonywać rzeczy nieprawdopodobnych. Ona będzie promieniować przez ciebie, posługując się tobą i twoim ciałem, wypraszając ci niesamowitą moc Ducha Świętego, kiedy pójdziesz do ludzi, do których Ona cię pośle.