Oddanie33 z komentarzami Ks. Dominika Chmielewskiego - 33 dni - Dzień 5

Oddanie33

Dzień 5 - komentarz Ks. Dominika

Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę: CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU, JAK BYŁA NA POCZĄTKU TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW, AMEN. ROZWAŻANIA KS.DOMINIKA CHMIELEWSKIEGO: Maryja jest Pośredniczką łaski, ale nie jest jej źródłem. Jej autorem zawsze jest Duch Święty, a Maryja jej Rozdawczynią, karmiącą łaskami swe dzieci. Żyjąc w Niej i będąc przy Niej jak Jezus - masz nieustanne niebo na ziemi. Święty Ludwik Grignon de Montfort ujął tę tajemnicę pośrednictwa w swoim Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Bóg Ojciec zebrał wszystkie wody i nazwał je Maria, to znaczy morze. Utworzył też zbiornik wszystkich swoich łask i nazwał go Maryją.

Bóg Syn dał swojej Matce wszystko, co swym życiem, śmiercią, swymi nie- skończonymi zasługami i przedziwnymi cnotami wysłużył. Przez Nią daje swoim członkom udział w swych zasługach i cnotach, i przez Nią rozdaje łaski swoje (św. Albert Wielki).

Maryja jest Jego tajemniczym kanałem, przewodem, przez który łagodnie, a obficie płyną bogactwa Jego miłosierdzia. Bóg Duch Święty udzielił Maryi, swojej wiernej Oblubienicy, niewypowiedzianych darów. Maryja jest: Córką Ojca, Matką Jezusa i Oblubienicą Ducha Świętego.