33 dni | DZIEŃ 17 | dla dzieci

Wersje skrócone - “rekolekcje dla zabieganych” (skrócona do 15 minut forma rekolekcji)