Przewodniczący Komisji KEP ds. Duchowieństwa


J.E. Ks. Abp Wojciech Polak

Rekolekcjoniści


Ks. Bp Andrzej Przybylski

o. Wojciech Surówka OP

Ks. Marcin Modrzyński

Ogólnopolskie Rekolekcje Kapłańskie pod patronatem Przewodniczącego Komisji KEP ds. Duchowieństwa

Po I Edycji rekolekcji 4.IV-7.V, II Edycji 5.XI- 8.XII 2021 ZAPRASZAMY NA III EDYCJĘ REKOLEKCJI, którą rozpoczynamy 5 listopada i potrwa do 8 grudnia(uroczystość Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny). Tytuł Rekolekcji to: "Rozpal na nowo charyzmat Boży - z Maryją ku pełni kapłaństwa".

Każdy dzień Rekolekcji składać się będzie z Wprowadzenia oraz tekstów do osobistej medytacji. Rekolekcje będą dostępne na stronie www.oddanie33.pl, w zakładce: "dla kapłanów" oraz na stronach i kanałach patronów.

Przez pierwsze 10 dni wprowadzenia prowadzić będzie Ks. Bp Andrzej Przybylski. Motywem przewodnim tych dni jest WYBRANIE. Medytacje na te dni pochodzić będą z Listów Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek oraz z Dziennika duchowego oblata benedyktyńskiego pt: "In sinu Iesu". 

Przez drugie 10 dni wprowadzenia prowadzić będzie o. Wojciech Surówka. Motywem przewodnim tych dni jest ODDANIE. Medytacje pochodzić będą z rozważań o. Jacka Woronieckiego OP oraz z dziennika "In Sinu Iesu". 

Przez trzecie 10 dni wprowadzenia prowadzić będzie Ks. Marcin Modrzyński. Motywem przewodni tych dni będzie POSŁANIE. Medytacje pochodzić będą z rozważań papieża Benedykta XVI oraz dziennika "In Sinu Iesu".

Ostatnie trzy dni zawierać będą podsumowanie. Każdy dzień zawiera także fragment Słowa Bożego. Medytacje dostępne będą zarówno w formie elektronicznej jako tekst oraz w formie audiowizualnej.

Patronat honorowy nad rekolekcjami objął J.E. Ks. Abp Wojciech Polak - Przewodniczący Komisji KEP ds. Duchowieństwa. 

Patronat medialny objęły: Tygodniki Niedziela oraz Idziemy, portale profeto.pl oraz misyjne.pl, Miłujcie się, Teobańkologia, Kecharitomene oraz Wojownicy Maryi.

Organizatorem Rekolekcji jest Fundacja Tota Tua, znana przede wszystkim z organizacji Rekolekcji ODDANIE33.

33 dni - rekolekcje